Gedragsbegeleiding

Waarom Gedragsbegeleiding?

We houden honden voor ons plezier. Niettemin zijn er honden die zich door verschillende oorzaken minder plezierig gedragen. In onze maatschappij bestaat daar in toenemende mate verzet tegen. Niet altijd zijn gedragsproblemen gemakkelijk te vermijden en goede raad kan dan een uitkomst zijn. In een vroeg stadium aangepakt, zijn veel problemen te verhelpen. Internet staat vol goede adviezen maar om een juist advies te kunnen geven voor uw hond , is het noodzakelijk dat u samen met de hond geobserveerd wordt. Zo kunnen we samen nagaan waar het vast loopt. Een op uw hond en situatie afgestemd advies kan dan goud waard zijn. Er wordt geen advies gegeven zonder dat de hond beoordeeld is. Het is daarom ook niet mogelijk telefonisch advies te vragen. In sommige gevallen kan een video wel uitkomst bieden. Dit wordt dan met u besproken.

Welke problemen?

Problemen met de opvoeding, angst, agressie of hinderlijk gedrag zoals vernielen kunnen aanleiding zijn om de hulp van een gedragstherapeut in te roepen.

Veel kan voorkomen worden bij een vroegtijdige aanpak. Ook op latere leeftijd kan een hond nog uitstekend getraind worden. De reslutaten van een training hangen af van de tijd en moeite die er vervolgens aan besteedt wordt.

Een gedragsconsult

Hoe gaat het in zijn werk?

Het consult vindt in principe plaats in de praktijk aan de Sterappelstraat 11 in Eindhoven. Aan de hand van een uitgebreid gesprek wordt het probleemgedrag van uw hond geanalyseerd. Ook kunnen er testjes afgenomen worden om het gedrag beter te kunnen observeren. Zo kunnen er bijvoorbeeld veilige testsituaties opgezet worden met testhonden die voor dat doel getraind zijn. 

Soms wordt u gevraagd om ook video opnames te maken van het gedrag van uw hond. Zo is bijvoorbeeld bij verlatingsangst niet altijd duidelijk hoe de hond zich gedraagt tijdens uw afwezigheid. Daar is dan bij een huisbezoek ook niet altijd goed achter te komen zonder een filmpje. Ook bij agressieproblemen kan een filmpje helpen. 

Als u besluit een videootje te maken dan is het belangrijk dat u een beeld geeft van de hele hond zodat de oor- en staartdracht beoordeeld kunnen worden. Ook een close-up kan helpen. Neem hierbij geen onnodige risico’s.

Van het consult krijgt u een verslag per mail toegezonden met een probleemanalyse en trainingsadvies en daarnaast aanvullende trainingsbijlages met adviezen en tips. Zo zijn de adviezen altijd terug te lezen.

Agressieproblemen


In de praktijk blijkt dat agressieproblemen met (dreigende) bijtincidenten zich niet goed lenen voor een eenmalig consult. Het is vaak zo dat er tamelijk veel fout is gegaan voordat een hond problematische agressie laat zien en dat het meer tijd vergt om het gedrag van de hond te veranderen. Ook ontbreekt het algemene vertrouwen in de hond vaak waardoor een hond niet de juiste aanpak krijgt. Het gevolg hiervan is dat het in een enkel consult met schriftelijke instructies meestal niet geheel op te lossen is. Om dat patroon te doorbreken zijn meerdere sessies noodzakelijk.

Wij werken veel samen met de dierenartsen in de regio Eindhoven/ Tilburg. Uw dierenarts wordt bij agressieproblemen geïnformeerd na uw mondelinge toestemming.

Wanneer er door de dierenarts verwezen wordt, krijgt deze het verslag met de probleemanalyse en het advies.

In de gevallen waarin euthanasie overwogen wordt vindt altijd overleg en schriftelijke rapportage plaats aan de dierenarts. Met nadruk wordt er hier op gewezen dat euthanasie altijd een besluit blijft dat u met uw dierenarts neemt. Met de kennis van training en gedragsbegeleiding is Canine Kynologisch Advies wel in staat u te helpen bij een weloverwogen besluit met betrekking tot de mogelijkheden en ook onmogelijkheden van training.

Video consult


Het is tevens mogelijk een zogenaamd videoconsult af te spreken. De beoordeling en de advisering van het gedrag gebeurt dan aan de hand van een gesprek en een door u ingestuurde video. De kwaliteit moet daarbij vrij goed zijn maar de meeste smartphones geven een goede kwaliteit video. Wederom moet bij voorkeur de hele hond op de video zichtbaar zijn. Aan de hand van de video beoordeel ik eerst of er een reëel advies te geven is op basis van de video. Eventueel maken we een telefonische afspraak voor nadere vragen. Op basis hiervan wordt een advies gegeven.

Een videoconsult kost 75,- welk bedrag vooraf voldaan moet zijn. Een voorbeeld van een gedragsprobleem dat goed voor video analyse in aanmerking komt is verlatingsangst.

Tarieven


Een gedragsconsult in onze praktijk is €125,-.

Gedragsconsult aan huis is € 155,- exclusief reiskosten, zoals hieronder is vermeld

Het is mogelijk om een afspraak bij u aan huis in te plannen. Een gedragsconsult aan huis kost € 155,-, exclusief reiskosten. Hiervoor geldt een vergoeding van € 0,30/km.