HAAREN

ROUTE

Groepslessen worden gegeven op woensdag ochtend en zaterdag ochtend bij Dierenwelzijnscentrum In ‘t Veld, Heesakker 6 in Haaren .

Adres: Dierenwelzijnscentrum In ’t Veld, Heesakker 6 5076PR Haaren


PUPPY TRAININGEN

Algemeen

Voor pups is gehoorzaamheidstraining natuurlijk een vereiste. Zowel in het dagelijks leven als in de sport is gehoorzaamheid een basis om overal met je hond te kunnen verschijnen. We werken er dus aan dat uw pup overal leert luisteren. Tijdens de trainingen leren we u hoe u de pup het beste iets aan kunt leren. In onze ondersteunende video-instructie kunt u dat nog eens nakijken en laten we u zien hoe u op andere plaatsen kunt oefenen. In de video instructie ziet u hoe u uw pup kunt leren niet op andere dieren, joggers, fietsers enz. te reageren maar alleen met u bezig te zijn. Trainen met afleiding wordt vaak als ´moeilijk´ en ´lastig´ ervaren. ´Thuis doet ie het wel´ is dan de veel gehoorde uitspraak. Dat is de basis en dat is goed. Maar het is niet wat u wilt! U wilt dat uw hond later gehoorzaamt als het moeilijk is. En dat is een stap in het trainingsproces.


Over de training

De trainingen doen we bij voorkeur met een halsband of een geschikt tuig. Niet alle tuigjes zijn geschikt om de hond mee te trainen. We werken bij voorkeur met een  anti-trektuig met de bevestiging voor op de borst en niet met een borsttuig waarbij de bevestiging op de rug zit. Ook werken we liever niet met anti trektuigjes waarbij twee koorden onder de oksels doorlopen.

Als beloning is het raadzaam voldoende voer en een aantrekkelijk speeltje mee te nemen naar de les. Spel is een belangrijk onderdeel van de training. Trainen zonder speeltje is als voetballen zonder bal. Honden vinden trainen leuk omdat er een spelelement in zit.

De puppytrainingen zijn ook een uitstekende voorbereiding op andere sportprogramma’s zoals het speurhonden werk,  of jachthondentraining. De trainingen onderscheiden zich van andere puppytrainingen doordat we vanaf jonge leeftijd de speldrift uitbouwen, het apporteren in een vroeg stadium opstarten en het gebruik van de neus te stimuleren. We maken gebruik van moderne, positieve trainingstechnieken en een gelijkmatige trainingsopbouw. Ook het ontwikkelen van coördinatie en fysieke vaardigheden komt aan bod.

Om je enig houvast te geven in van de training vindt u hieronder de oefeningen waaraan gewerkt wordt gedurende de cursussen:

Gehoorzaamheid

 • Aangelijnd volgen met wendingen en tempowisselingen
 • Los volgen
 • Komen, aan de (lange) lijn en met afleidingen
 • Zitten en liggen
 • ‘Los’ en het begin van apporteren
 • Het gebruik van targets en de clicker
 • Het optillen en overdragen van de hond aan een andere persoon

Behendigheid

 • De kruipoefening (tunnel)
 • Lopen over onaangename materialen

Revieren en speuren

 • Het leren verwijzen  
 • Het begin van het leren opzoeken en verwijzen van twee voorwerpjes
 • Een start vlakterevieren: het opzoeken en lokaliseren van een persoon

TRAINING DETECTIEHONDEN

Algemeen

fetch, stick, puppy

Deze cursus is bedoeld voor eigenaren die wat verder met hun training willen dan alleen gehoorzaamheid. De cursus sluit aan op de puppycursus en is geschikt voor actieve pups vanaf een maand of vijf die graag met een balletje of iets dergelijks spelen. Deze honden starten bij de ‘beginnersgroep basis gebruikshond’. In de cursus wordt, naast de gewone gehoorzaamheid, veel aandacht besteed aan het apporteren, zoeken, ‘verwijzen’ en een aantal vaardigheden zoals evenwicht, geen vrees voor harde geluiden en drukte. Juist wanneer er vroeg met deze oefeningen begonnen wordt is het vaak gemakkelijk aan te leren. Veel van deze vaardigheden worden ook in andere sportprogramma’s gevraagd van een hond. Het is dus een veelzijdige voorbereiding op het latere leven van uw pup.

De trainingen worden deels op het terrein bij Manege Meulendijks gegeven en deels op locatie. Deze locaties zijn meestal het Eckartse Bos. 

De cursus bereidt voor op de trainingen voor Detectiehond en Speurhond die verder ook gegeven worden.


Over de training

voorbeeld

We trainen hier op een hoge mate van gehoorzaamheid, apporteren en zoeken, behendigheids- en stabiliteitsoefeningen. Daarnaast komen er elementen uit het reddingshondenprogramma aan de orde. Het is een programma voor wie het uiterste uit zijn of haar hond wil halen. Deze training is gebaseerd op het programma ‘Basis Speurhonden’ van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging (KNPV). De overstap naar die programma’s kan dan ook zonder problemen gemaakt worden.

Algemene gehoorzaamheid

 • aangelijnd volgen met tempowisselingen,
 • los volgen met van links naar rechts omstellen en weer terug
 • los volgen met afleiding d.m.v. lawaai en het volgen door een pratende en bewegende groep mensen
 • laten liggen tijdens volgen en voorruit sturen en weer bij je roepen
 • Laten liggen van de hond op het appélterrein tijdens de volgoefeningen van een andere hond, eerst met de geleider uit zicht, daarna maakt de geleider deel uit van de pratende en bewegende groep mensen.
 • Het optillen en overgeven van de hond aan een andere persoon

Algemene gehoorzaamheid

 • De vrije sprong over de hindernis
 • De breedte sprong
 • Lopen op een open trap
 • Lopen over een plank
 • De kruipoefening (tunnel)
 • Lopen over onaangename materialen
 • Het weigeren van gevonden voedsel
 • Het opzoeken en apporteren van 3 kleine voorwerpen

Revieren en speuren

 • Het opzoeken en verwijzen van twee grote voorwerpen (zoals een koffer of een spade)
 • Vlakterevieren: het opzoeken en lokaliseren van een persoon
 • Speuren: het uitwerken van een spoor van ca. 150 m met 2 hoeken en daarop één klein en één eindvoorwerp
 • Sorteren: het sorteren van voorwerpen, de hond moet lucht nemen van een belucht buisje, daarna een buisje met dezelfde lucht sorteren uit twee andere onbeluchtte buisje en dit apporteren naar de geleider