SPEURTRAININGEN

Wat is speuren?

Speuren is een fantastische bezigheid om met je hond te doen. Je leert je hond gebruik maken van de geur die iedereen achter laat als je rondloopt in combinatie met de bodemverstoring als je loopt. De hond leert dus op menselijke geur te speuren. Op het filmpje hiernaast zie je Pretzl die een spoor uitwerkt dat iemand 20 minuten tevoren gelopen heeft.

Speuren is nooit hetzelfde omdat het wordt beïnvloed door de spoorlegger, het weer, de ondergrond en de duur van het spoor. Daardoor kun je het enorm uitbreiden in variatie en moeilijkheid.

Je hebt er niet veel voor nodig: een goed speurtuig, een lange lijn van 5-10 meter, kleine speurvoorwerpjes en beloningen.

INTRODUCTIE CURSUSSEN

De trainingen worden in groepjes van maximaal 5 personen gegeven. Het zijn steeds cursussen van 5 lessen waarin het accent gelegd wordt op enkele aspecten van het speuren.

Speurcursussen worden gegeven op maandag avond (Eindhoven), woensdag ochtend (Vught) en vrijdag middag (Eindhoven). De cursussen gaan door bij voldoende deelname. Ook is het mogelijk om in overleg op een ander tijdstip groepstrainingen of privétrainingen te geven.

Een cursus van 5 trainingen kost 75,-

LOCATIES: deze worden via een groepsapp doorgegeven . De de locaties zijn in Eindhoven, Noord, Son en Breugel en Vught. De speurtraining in Vught vindt plaats op en in de omgeving van de Vughtse heide.


PRIVÉ SPEURTRAININGEN

OP WEG NAAR MEER INZICHT

Privétrainingen bieden de mogelijkheid om op maat trainingen te verzorgen en deze ook persoonlijk te evalueren. Inzicht in de interactie tussen jou en de hond kan heel verhelderend werken. In een privétraining kun je daar op ingaan, meer dan in een groepstraining. Je krijgt inzicht in hoe je hond reageert in moeilijke speuromstandigheden en hoe je daar specifiek op kunt reageren. Ook is het mogelijk langere en oudere sporen te leren uitwerken. Binnen een groepstraining komt dat aspect meestal minder aan bod.

Het is goed mogelijk om groepstraining aan te vullen met een enkele privésessie. Dit concept hanteren we al lange tijd bij de puppytrainingen en het inzicht welke dat oplevert heeft een lange termijn effect. Welk type hond heb je, wat zijn de gevoeligheden en sterke punten in het karakter en hoe ga je hier proactief mee om. Dat inzicht levert veel op.

Privé speurtrainingen vinden plaats op locatie in de omgeving van Eindhoven. Deze trainingen kosten 60,-/uur

Over de training

In het speuren zijn er verschillende stijlen van speuren te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld het speuren volgens IGP of KNPV programma, het praktijkspeuren, mantrailing

De verschillen en wijze van training kunnen best groot zijn maar ze kunnen elkaar ook uitstekend aanvullen. Het is daarom goed om de training op te bouwen volgens een goed plan en een combinatie te maken van deze speurstijlen als de hond daar aan toe is. Dit omdat het de mogelijkheid biedt om eventueel verder te gaan met praktijkspeuren en of het IGP programma. Binnen deze programma’s ligt het accent op het zoeken van voorwerpjes. Het voordeel hiervan is dat je het ook goed alleen kunt oefenen.

Daarom ook bieden we de lessen in korte cursussen aan zodat we op het juiste niveau de goede opbouw kunnen aanbieden. Het accent ligt steeds op enkele thema’s in het speuren. De groepsgrootte is maximaal 4 personen.

Als beloning is het raadzaam voldoende voer en een aantrekkelijk speeltje mee te nemen naar de les. Spel is een belangrijk onderdeel van de training. Trainen zonder speeltje is als voetballen zonder bal. Honden vinden trainen leuk omdat er een spelelement in zit.

Om je enig houvast te geven in de training vindt je hieronder de oefeningen waaraan gewerkt wordt gedurende de cursussen:

Vereisten voor de verschillende cursussen

 • De hond moet sociaal naar vreemden en vreemde honden zijn
 • Basis gehoorzaamheid, zodat de hond aan de lange lijn en eventueel los onder controle is
 • Als de hond graag met een bal of speeltje speelt is dat een pré

Speuren, basiscursus

 • In deze cursus leert je hond een correcte, zelfstandige ‘verwijzing’ maken
 • Het opzoeken en verwijzen van kleine voorwerpen
 • Speuren op een rechte lijn over een natuurlijke bodem
 • Het uitwerken van haakse hoeken
 • De overgang van een ‘eigen’ spoor (van de geleider) naar een vreemd spoor (van een mede cursist)

Speuren, vervolgcursus

 • Het leren uitwerken van een vreemd spoor
 • Het verwijzen van de voorwerpen van de spoorlegger
 • Overgangen van verschillende ondergronden waarop gespeurd wordt
 • Het negeren van vreemde voorwerpen
 • Het uitwerken van scherpe en stompe hoeken
 • Het uitwerken van bochten

VERVOLGTRAININGEN SPEURHONDEN

VERHARDE ONDERGROND EN ‘URBAN AREA TRACKING’

We bieden specifieke cursussen aan . Denk hierbij aan het speuren over verharde ondergrond en ‘urban area tracking’. Het mooie van deze disciplines is dat het plaats vindt op openbaar terrein en er enorm veel variatie en uitdaging in te creëren is. De groepen die al langer samen trainen bereiken dit niveau. Je leert je eigen hond en elkaars hond steeds beter kennen.

Tegenwoordig zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen niet meer vrij toegankelijk en biedt het verhard speuren een geweldig alternatief.

Om hierin verder te kunnen behoort de hond een degelijke speurbasis te hebben zoals die in de eerste cursussen aangeboden wordt. De hond moet zelfstandig en zonder enige inwerking kunnen verwijzen en een goede focus hebben. Het speuren op verharde ondergrond is een extra dimensie van het speuren en leert de hond heel precies het spoor te volgen.

Bij ‘urban area tracking’ moet de hond daarnaast met afleidingen overweg kunnen omdat dit altijd in druk betreden gebied plaats vindt. Denk hierbij aan stadsparken, parkeerplaatsen van winkelcentra en eventueel zelfs in het winkelcentrum zelf. De hond krijgt te maken met onderbroken sporen die niet continu doorgaan. Hoe je met deze situaties omgaat leer je in deze cursus.

De trainingen worden op wisselende locaties gegeven. Deze locaties zijn meestal in Eindhoven Noord en omgeving gelegen. 

Over de groepstraining

Belangrijk

Omdat de trainingen in de openbare ruimte plaatsvinden bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor uw hond. Omstandigheden kunnen soms veranderen. Volg daarom de instructies op maar informeer de trainer ook als u liever van een activiteit afziet omdat de situaties het niet toelaat voor uw hond, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of probleemgedrag.

We zullen steeds de locaties zo kiezen dat er veilig getraind kan worden.

Algemene Voorwaarden

 • Voor alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze op deze website gepubliceerd staan
 • U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond en de mogelijke gevolgen van het gedrag van uw hond
 • Controleer daarom uw WA- verzekering
 • Omdat de trainingen in de openbare ruimte plaatsvinden kunnen situaties veranderen

Algemene gehoorzaamheid

 • De oefeningen worden grotendeels aangelijnd uitgevoerd
 • Desondanks vragen we een redelijke algemene gehoorzaamheid van uw hond zodat we de omgeving niet tot last zijn
 • Honden die uitvallen of agressie vertonen worden niet tot de groepstrainingen toegelaten
 • Voor deze combinaties adviseren we individuele training of gedragsbegeleiding

Revieren en speuren

 • Het opzoeken en verwijzen van twee grote voorwerpen (zoals een koffer of een spade)
 • Vlakterevieren: het opzoeken en lokaliseren van een persoon
 • Speuren: het uitwerken van een spoor van ca. 150 m met 2 hoeken en daarop één klein en één eindvoorwerp
 • Sorteren: het sorteren van voorwerpen, de hond moet lucht nemen van een belucht buisje, daarna een buisje met dezelfde lucht sorteren uit twee andere onbeluchtte buisje en dit apporteren naar de geleider