SPEURTRAINING

Speuren

Speuren is een fantastische bezigheid om met je hond te doen. Je maakt kennis met de leefwereld van je hond en je kunt tot bijzondere prestaties komen. Speuren is nooit hetzelfde omdat het wordt beïnvloed door de spoorlegger, het weer, de ondergrond en de duur van het spoor. Daardoor kun je het enorm uitbreiden in variatie en moeilijkheid.

Je hebt er niet veel voor nodig: een goed speurtuig, een lange lijn van 5-10 meter, kleine speurvoorwerpjes en beloningen

Adres: OP VERSCHILLENDE LOCATIES, welke via een groepsapp doorgegeven worden. Meestal zijn de locaties in Eindhoven Noord of in Son gelegen


SPEURTRAININGEN

INTRODUCTIE CURSUSSEN

De trainingen worden in groepjes van maximaal 4 personen gegeven. Het zijn steeds cursussen van 5 lessen waarin het accent gelegd wordt op enkele aspecten van het speuren.

Speurcursussen worden gegeven op maandag avond vanaf 4 april 2022. De cursussen gaan door bij voldoende deelname. Ook is het mogelijk om in overleg op een ander tijdstip groepstrainingen te geven.

Een cursus van 5 trainingen kost 75,-

Over de training

In het speuren zijn er verschillende stijlen van speuren te onderscheiden, zoals bijvoorbeeld het speuren volgens IGP of KNPV programma, het praktijkspeuren, mantrailing

De verschillen en wijze van training kunnen best groot zijn. Het is daarom goed om de training op te bouwen volgens één van deze speurstijlen. We hebben gekozen voor speuren volgens het KNPV speurhondenprogramma. Dit omdat het de mogelijkheid biedt om eventueel verder te gaan met praktijkspeuren en of het IGP programma. Binnen deze programma’s ligt het accent op het zoeken van voorwerpjes. Het voordeel hiervan is dat je het ook goed alleen kunt oefenen en je de hond op het spoor kunt bekrachtigen met tactisch geplaatse voorwerpjes.

Daarom ook bieden we de lessen in korte cursussen aan zodat we op het juiste niveau de goede opbouw kunnen aanbieden. Het accent ligt steeds op enkele thema’s in het speuren. De groepsgrootte is maximaal 4 personen

Als beloning is het raadzaam voldoende voer en een aantrekkelijk speeltje mee te nemen naar de les. Spel is een belangrijk onderdeel van de training. Trainen zonder speeltje is als voetballen zonder bal. Honden vinden trainen leuk omdat er een spelelement in zit.

Om je enig houvast te geven in de training vindt je hieronder de oefeningen waaraan gewerkt wordt gedurende de cursussen:

Vereisten voor de verschillende cursussen

 • De hond moet sociaal naar vreemden en vreemde honden zijn
 • Basis gehoorzaamheid, zodat de hond aan de lange lijn en eventueel los onder controle is
 • Als de hond graag met een bal of speeltje speelt is dat een pré

Speuren, basiscursus

 • In deze cursus leert je hond een correcte, zelfstandige ‘verwijzing’ maken
 • Het opzoeken en verwijzen van kleine voorwerpen
 • Speuren op een rechte lijn over een natuurlijke bodem
 • Het uitwerken van haakse hoeken
 • De overgang van een ‘eigen’ spoor (van de geleider) naar een vreemd spoor (van een mede cursist)

Speuren, vervolgcursus

 • Het leren uitwerken van een vreemd spoor
 • Het verwijzen van de voorwerpen van de spoorlegger
 • Overgangen van verschillende ondergronden waarop gespeurd wordt
 • Het negeren van vreemde voorwerpen
 • Het uitwerken van scherpe en stompe hoeken
 • Het uitwerken van bochten

VERVOLGTRAININGEN SPEURHONDEN

VERHARDE ONDERGROND EN ‘URBAN AREA TRACKING’

We kunnen specifieke cursussen aanbieden. Denk hierbij aan het speuren over verharde ondergrond en ‘urban area tracking’. Het mooie van deze disciplines is dat het plaats vindt op openbaar terrein en er enorm veel variatie en uitdaging in te creëren is.

Tegenwoordig zijn veel landbouwgebieden en natuurterreinen niet meer vrij toegankelijk en biedt het verhard speuren een geweldig alternatief.

Om hierin verder te kunnen behoort de hond een degelijke speurbasis te hebben zoals die in de eerste cursussen aangeboden wordt. De hond moet zelfstandig en zonder enige inwerking kunnen verwijzen en een goede focus hebben. Het speuren op verharde ondergrond is een extra dimensie van het speuren en leert de hond heel precies het spoor te volgen.

Bij ‘urban area tracking’ moet de hond daarnaast met afleidingen overweg kunnen omdat dit altijd in druk betreden gebied plaats vindt. Denk hierbij aan stadsparken, parkeerplaatsen van winkelcentra en eventueel zelfs in het winkelcentrum zelf

De trainingen worden op wisselende locaties gegeven. Deze locaties zijn meestal in Eindhoven Noord en omgeving gelegen. 

Over de groepstraining

Belangrijk

Omdat de trainingen in de openbare ruimte plaatsvinden bent u ten alle tijden verantwoordelijk voor uw hond. Omstandigheden kunnen soms veranderen. Volg daarom de instructies op maar informeer de trainer ook als u liever van een activiteit afziet omdat de situaties het niet toelaat voor uw hond, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of probleemgedrag.

We zullen steeds de locaties zo kiezen dat er veilig getraind kan worden.

Algemene Voorwaarden

 • Voor alle cursussen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze op deze website gepubliceerd staan
 • U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond en de mogelijke gevolgen van het gedrag van uw hond
 • Controleer daarom uw WA- verzekering
 • Omdat de trainingen in de openbare ruimte plaatsvinden kunnen situaties veranderen

Algemene gehoorzaamheid

 • De oefeningen worden grotendeels aangelijnd uitgevoerd
 • Desondanks vragen we een redelijke algemene gehoorzaamheid van uw hond zodat we de omgeving niet tot last zijn
 • Honden die uitvallen of agressie vertonen worden niet tot de groepstrainingen toegelaten
 • Voor deze combinaties adviseren we individuele training of gedragsbegeleiding

Revieren en speuren

 • Het opzoeken en verwijzen van twee grote voorwerpen (zoals een koffer of een spade)
 • Vlakterevieren: het opzoeken en lokaliseren van een persoon
 • Speuren: het uitwerken van een spoor van ca. 150 m met 2 hoeken en daarop één klein en één eindvoorwerp
 • Sorteren: het sorteren van voorwerpen, de hond moet lucht nemen van een belucht buisje, daarna een buisje met dezelfde lucht sorteren uit twee andere onbeluchtte buisje en dit apporteren naar de geleider